Δευτερολογία για το άρθρο 3, σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος