Ομιλία για το «ταφικό μνημείο» – ασφαλιστικό των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ #vouli