Όλες οι άθλιες και αήθεις επιθέσεις της κυβέρνησης δεν πρόκειται να ξεχαστούν μετά τις εκλογές #skai 5.11.2018

Όλες οι άθλιες και αήθεις επιθέσεις της κυβέρνησης δεν πρόκειται να ξεχαστούν μετά τις εκλογές #skai 5.11.2018