2019, έτος πολιτικής αλλαγής, έτος οριστικής απαλλαγής #σκάι #video