ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

book image

Στο σύντομο κείμενό του, ο βουλευτής και συνταγματολόγος Aνδρέας Λοβέρδος επιχειρεί να δώσει μια ψύχραιμη όσο και συνεκτική εικόνα γι' αυτό που ήδη αποκαλέσαμε «φαινόμενο της νέας τρομοκρατίας».

Η ΝΕΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τη συμπύκνωση των παραδόσεών του στο μάθημα «Συγκριτική ανάλυση πολιτευμάτων» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997. Οι σελίδες καταγράφονται συνοπτικά, κωδικοποιούνται και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των μορφών του δημοκρατικού πολιτεύματος.

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

Το παρόν κείμενο γράφτηκε τέλη του 2011-αρχές του 2012. Η απόλυτη επικαιρότητα των διαπιστώσεων, των προτάσεων και των μηνυμάτων που εμπεριέχει, οδήγησαν τον Α. Λοβέρδο σε μία εκ νέου γραφή του, προκειμένου να συμπεριλάβει τις εξελίξεις από τα τέλη Φεβρουαρίου έως και το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

Κύριο μέλημα της παρούσας, προτείνουσας Βουλής πρέπει να είναι η εισήγηση προς την επόμενη, τη Θ΄ Αναθεωρητική Βουλή, να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα του 1975/1986/2001 υπό το ιδεολογικό και πολιτικό πρόταγμα και την οραματική στόχευση της προστασίας του ανθρώπου.

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

Η έρευνα του εμπειρικού υλικού της περιόδου 1989-94 στην Ελλάδα, η μελέτη του ιστορικού υλικού και ορισμένα συγκριτικά στοιχεία, οδήγησαν στη διατύπωση της βασικής θέσης της παρούσας μελέτης.

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

Ένα βοήθημα που θα δημιουργεί σταθερές βάσεις πάνω στις οποίες ο φοιτητής, αλλά και ο κάθε αναγνώστης θα μπορέσει να οικοδομήσει τις γνώσεις του. Γνώσεις που είναι απαραίτητες, αφού το μέλλον προκύπτει από το παρόν και το παρελθόν συνδιαμορφώνει τόσο το παρόν, όσο και το μέλλον.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ `{`1828-1975`}`

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

Η ένταση με την οποία εμφανίστηκε η τρομοκρατία στη δυτική Ευρώπη τη δεκαετία του ΄70, με την ποικιλία μάλιστα των αποχρώσεών της (κρατική, εναντίον του κράτους, πρακτική θρησκευτικών κινημάτων κ.ο.κ.).

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ